Jinalaya Darshan Go Back
Taleti Jinalaya | Shantinath Jinalaya | Mukhya Jinalaya | Kshetrapal Deri | Vat Vruksha
Taleti Jinalaya
 
Mul Nayak
Shri Adeshwar Bhagavan

500 Year Old Pratimaji
Shri Mahavir Pat Parampara
 
 
Jinalaya Dome
Shri Samavsaran Mandir
On Top of Taleti Jinalaya
Go Back | Go Top